191. Johanne Seines Svendsen
192. Johanne Seines Svendsen
193. Johanne Seines Svendsen
194. Yngve Henriksen
195. Yngve Henriksen
196. Dag A. Rødsand
Blålilla fjell
211. Grethe Winter-Svendsen
212. Grethe Winter-Svendsen
213. Grethe Winter-Svendsen
214. Grethe Winter-Svendsen
215. Grethe Winter-Svendsen
216. Grethe Winter-Svendsen
222. Kjell Ove Storvik
Strand I
Fotografi
223. Kjell Ove Storvk
Strand II
Fotografi
224. Kjell Ove Storvik
Strand III
Fotografi
225. Kjell Ove Storvik
Strand IV
Fotografi
Vis mer

85. Ukjent

© 2016-2020   SVOLVÆR KUNSTFORENING