191. Johanne Seines Svendsen
191. Johanne Seines Svendsen
192. Johanne Seines Svendsen
192. Johanne Seines Svendsen
193. Johanne Seines Svendsen
193. Johanne Seines Svendsen
194. Yngve Henriksen
194. Yngve Henriksen
195. Yngve Henriksen
195. Yngve Henriksen
196. Dag A. Rødsand
196. Dag A. Rødsand

Blålilla fjell

211. Grethe Winter-Svendsen
211. Grethe Winter-Svendsen
212. Grethe Winter-Svendsen
212. Grethe Winter-Svendsen
213. Grethe Winter-Svendsen
213. Grethe Winter-Svendsen
214. Grethe Winter-Svendsen
214. Grethe Winter-Svendsen
215. Grethe Winter-Svendsen
215. Grethe Winter-Svendsen
216. Grethe Winter-Svendsen
216. Grethe Winter-Svendsen
222. Kjell Ove Storvik
222. Kjell Ove Storvik

Strand I Fotografi

223. Kjell Ove Storvk
223. Kjell Ove Storvk

Strand II Fotografi

224. Kjell Ove Storvik
224. Kjell Ove Storvik

Strand III Fotografi

225. Kjell Ove Storvik
225. Kjell Ove Storvik

Strand IV Fotografi

85 Ukjent.jpg

85. Ukjent