top of page

Om Svolvær kunstforening

Svolvær har en lang tradisjon som kunstnerby. Gunnar Berg, Christian Krohg og Axel Revold er blant dem som har gjort den kjent, og da svenske Anna Boberg i 1934 stilte malerhytta sin til disposisjon for norske og svenske kunstnere, åpnet det for en økt tilstrømming. Hytta ble revet under krigen, men 1953 ble Kunstnerhuset på Svinøya åpnet. En viktig person i arbeidet med det var Kjeld Langfeldt, og han fikk mange kjente kunstnere til byen. 

Kaare Espolin Johnson hadde også hus på Svinøya i mange år, og han var sammen med Rolf Waldahl, Odd Helmersen og Dagfinn Bakke med på å stifte Kunst-kontakt i 1963. De arrangerte utstillinger rundt om i byen, og et av målene var å skape grunnlag for et fast galleri i Svolvær.

 

Atelier Lofoten

I 1970 var Svolværingen Dag Arnljot Rødsand ferdig med kunstnerutdannelse i USA og København, og vendte hjem sammen med sin svenske kone, grafikeren Yvonne Hjerting. De ønsket å skape et miljø der kunstnere og kunsthåndverkere fra andre deler av landet kunne komme og arbeide i kortere eller lengre tid. De tok kontakt med Vågan kommune og med etablerte kunstnere i Svolvær, og 22. juni 1971 så Atelier Lofoten dagens lys. Det skulle være en selveiende, ideell stiftelse med et styre bestående av fem medlemmer. Av disse skulle to utnevnes av henholdsvis Bildende Kunstneres Styre og Vågan kommune.

Rødsand bygde opp et av de mest velutstyrte grafiske verkstedene i landet, og prisen for leie av verksted og presser skulle være ett eller flere grafiske blad. 

Etter opprettelsen av en estetisk linje på Svolvær Gymnas ble den praktiske delen av undervisningen lagt til Atelier Lofoten, og Dag Arnljot Rødsand hadde følere ute i forbindelse med opprettelse av en egen avdeling av Kunstakademiet i Svolvær. Det ble det imidlertid ikke noe av.

Parallelt med verkstedet skulle Atelier Lofoten være en formidler av kunst til området og arrangere utstillinger.

I 1974 ble verksteddelen skilt ut og for å drives videre av Rødsand og Hjerting, mens Atelier Lofoten etter hvert utviklet seg til å bli en ren kunstforening som satset på utadrettet virksomhet i form av utstillinger, utleie av kunst og virksomhet rettet mot skolene. Utstillingsvirksomheten var ambisiøs.

I tillegg til Riksgalleriets tilbud, ønsket man å arrangere egenproduserte utstillinger. Det resulterte blant annet i en utstilling av Munchs grafikk i samarbeid med Munch-museet i 1974, og en utstilling av Lofot-bildene til Rolf Nesch, arrangert i samarbeid med arvingene.

Det var også Atelier Lofoten som startet det som i dag er LIAF – Lofoten Internasjonale Kunstfestival.

 

Fast galleri

De første årene ble kunstforeningens utstillinger vist i foajeen på rådhuset, men behovet for egne lokaler var påtrengende. I tillegg til utstillingsplass, trengte man lager og kontorlokaler. I 1976 vedtok Vågan kommune å stille den gamle Sjøguttskolen på Svinøya til disposisjon, men den gamle trebygningen ble flammenes rov i 1978, før kunstforeningen hadde rukket å ta den i bruk.

Assuransesummen ble øremerket et nytt bygg som skulle ha samme brukergruppe som man hadde tiltenkt Sjøguttskolen. I 1984 åpnet Vågan Kunstsenter, og Atelier Lofoten flyttet sammen med Nordnorsk kunstnersenter (NNKS).

De nye lokalene som var bygget spesielt for utstillingsvirksomhet, representerte et tidsskille i foreningens arbeid. Man dro også nytte av å dele hus med NNKS som hadde egne ansatte, og Atelier Lofoten fikk dermed faste åpningstider.

 

Frivillig innsats

Gerd Rødsand Bremnes som var leder gjennom 20 år var en av ildsjelene som man kan takke for kunstforeningens markante plass i lokalsamfunnet i dag. Med stort engasjement og faglig dyktighet la hun ned et formidabelt arbeid for foreningen.  

 

Rekken av frivillige er lang, og uten disse hadde Atelier Lofoten og senere Svolvær kunstforening ikke kunnet utvikle seg til det den er i dag.

 

Svolvær kunstforening

I 2008 ble navnet endret fra Atelier Lofoten til Svolvær kunstforening. Samme år flyttet NNKS fra Vågan Kunstsenter på Svinøya til torget i Svolvær, og kommunen stanset det årlige tilskuddet til husleie og drift. Situasjonen ble endret da kunstneren Yngve Henriksen donerte et bilde som ble solgt til inntekt for kunstforeningen.

Fra 2011 fikk foreningen igjen et årlig tilskudd fra Vågan kommune.


Samarbeidspartnere

  

Norske Kunstforeninger

NNKS – Nordnorsk kunstnersenter

Vågan kommune

bottom of page