Leder:

Elin Kristin  Hansen 

  

Nestleder:

Nils Jøran Riedl 

                    

Sekretær:

Mette Engen

             

Styremedlemmer:

Berit Størmer 

Berit Slettjord 

Kasserer:

Britt Bjørback

  

Vara til styret:

Hilde Line Olsen 

Jorunn Larsen 

Styret

© 2016-2020   SVOLVÆR KUNSTFORENING