top of page

Styret i Svolvær kunstforening 2023

Leder:

Agnete Tangrand 1 år

 

Nestleder:

Gerd Siri Fausa 2 år

 

Sekretær:

Marianne Røysum Kleven 2 år

 

Styremedlemmer: 

Christine Nøtnes 2 år

Guri Hjallen Eriksen 2 år

 

Kasserer:

Iren Paulsen Juul 1 år

 

Varamedlemmer:

Einar Bakke 1 år

Anders Løvdal 1 år

        

Revisor:

Else Annie Hanssen

 

Regnskapsfører:

Torfinn Walsøe

 

Valgkomité:

Elin Hansen 2 år

Britt Bjørback 1 år

Vara: Jonny Johansen 1 år

 

Kunstnerisk råd:

Elin Hansen 1 år

Malin Overholt 1 år

Johanne Seines Svendsen 1 år

               

Innkjøpskomité:

Johanne Seines Svendsen 2 år

Yngve Henriksen 2 år

Kari Beate Krane 1 år

 

Montering og utstillingskomité:
Styret og vara

bottom of page