top of page

Styret i Svolvær kunstforening 2024

Leder:

Agnete Tangrand 1 år

 

Nestleder:

Gerd Siri Fausa 1 år

 

Sekretær:

Marianne Røysum Kleven 1 år

 

Styremedlemmer: 

Christine Nøtnes 1 år

Guri Hjallen Eriksen 1 år

 

Kasserer:

Iren Paulsen Juul 1 år

 

Varamedlemmer:

Svanhild Gabrielsen 2 år
Einar Bakke 1 år

        

Revisor:

Else Annie Hanssen

 

Regnskapsfører:

Torfinn Walsøe

 

Valgkomité:

Elin Hansen 1 år

Jonny Johansen 1 år

 

Kunstnerisk råd:

Elin Hansen 1 år

Malin Overholt 1 år

Johanne Seines Svendsen 1 år

               

Innkjøpskomité:

Johanne Seines Svendsen 1 år

Yngve Henriksen 1 år

Kari Beate Krane 1 år

 

Montering og utstillingskomité:
Styret og vara

bottom of page