top of page

Nytt styre valgt på årsmøtet 16.03.2022

 

Leder:

Julie Drechsler 2år

 

Nestleder:

May Linn Hjørnevik  1år

 

 Sekretær:

Anders Løvdahl 2år

 

Styremedlemmer: 

Malin Overholt 1år

  Agnete Tangrand 2år

 

Kasserer:

Iren Juul 1år

 

Vara til styret:

Einar Bakke 2år

         Britt Bjørback 1    år

        

Revisor:

Else – Annie Hansen 2år

 

Regnskapsfører:

Torfinn Walsøe 2år

 

Valgkomité:

Anders Løvdahl 2år

  Britt Bjørback 1år

    Vara: Jonny Johansen 2år

 

Kunstnerisk råd:

Elin Hansen 2år

    Malin Overholt 1år

            Johanne Seines Svendsen 1år

               

Innkjøpskomité:

Johanne Seines Svendsen 2år

      Fridtjof Wangsvik 1år

       Kari Beate Krane 1år

 

Montering og utstillingskomité: Styret og vara

Årsmelding 2021

 

Styret har bestått av:

Leder:                      Mette Engen

Nestleder:               Berit Sofie Slettjord

Sekretær:                Jorunn Larsen

Styremedlemmer: Malin Overholth

                                 Anders Løvdahl

Kasserer:                Iren Paulsen Juul

Vara til styret:         Einar Bakke

                                  Julie Drechsler

Revisor:                   Torfinn Walsøe

Komiteene har bestått av:

Valgkomite:             Anders Løvdahl

                                  Berit Slettjord

 Vara:                        Jonny Johansen

Kunstnerisk råd:    Elin Hansen

                                  Malin Overholth

                                  Johanne Seines Svendsen

Innkjøpskomite:     Johanne Seines Svendsen

                                  Fridjof Wangsvik

                                  Kari Beate Krane

Montering og utstillingskomite: Styret og vara.

 

Antall medlemmer: 58

Antall styremøter: 7+ årsmøte

Antall arbeidsmøter: 20. 

Dugnadstimer: 620

Antall besøkende: 2141

Innkjøp til Svolvær faste galleri:

Nina Jo Melbøe: «Hvit Dame»

Gave fra Halfdan Hauges bo: 7 bilder. Nr. 252- 258.

 

Utstillinger/aktiviteter:

Nordnorsken 2021            Den 75. Nordnorske Kunstutstilling.

Kari Vevle, avlyst

Dagfinn Bakke.             Jubileumsutstilling/Minneutstilling.

Karin Lykke Groth.            Akvarellutstilling- Lofotbilder 2014- 2021

Nina Jo Melbøe            «Blikkskudd»- fra 1979- 2021

Verk fra Svolvær Faste Galleri.     Jubileumsutstilling

Overrekkelse,åpning av gave til Vågan Kommune, Langåsen Skulpturpark.

 

Nordnorsken.

Fordi fjorårets Nordnorske utstilling ble stengt pga Korona, fikk vi utstillingen til Svolvær i år også. Ellers er det muntlig avtale om å vise den annenhvert år i Svolvær og på Leknes. En ny koronabølge gjorde at vi ikke fikk avholdt åpning med gjester. Det var litt synd, for vi skulle overekke kritikerprisen til Adam Sebire. Vi hadde derimot en lukket overrekkelse og enkel feiring med kunstner og styret til stede.

Dette var et videoverk, og vi fikk låne skjerm og fremviser fra Kunstskolen.

Besøkende: 75

 

Kari Vevle

Utstillingen ble dessverre avlyst i år også

Dagfinn Bakke.

Årets sommerutstilling, 19.06- 08.08, var både en minneutstilling og jubileumsutstilling. Svolvær Kunstforening var 50år i 2021, og Dagfinn Bakke var med å grunnlegge foreningen. Fridjof Wangsvik holdt åpningstale, og musikkinnslag var ved «Musketerene.»

 Einar Bakke og Trine gjorde et stort arbeid med å finne fram et utvalg av Dagfinn Bakke sin enorme produksjon.  Og de lagde en utstilling som viste både bredde og variasjon i Dagfinn Bakkes arbeid. Trine og Einar monterte og tok ned utstillingen. Utstillingen ble godt besøkt gjennom hele sommeren, og det ble solgt en god del.

Dette var vår siste utstilling i Sjømannsgata.

Besøkende: 1149

Karin Lykke Groth.

Dansk kunstner som har arbeidet mye i Lofoten, både med egen kunst og med å holde akvarellkurs. Utstillingen besto av akvareller med motiv fra Lofoten. Dette ble den første utstillingen i vårt nye lokale i Sentrumsgården. 08.10- 30.10. Nye åpningstider ble innført: tir- lør: 12.00- 15.00 og tor: 12.00- 19.00

Leder ønsket velkommen og Kunstneren selv fortalte om kunsten og bildene. Musikalsk innslag ved Kai Larsen.

Besøkende: 391

Nina Jo Melbøe.

Hun kalte utstillingen sin for «Blikkskudd» fra 1979 til 2021. Åpen: 12.11- 04.12.

Lisbeth Dahløf holdt åpningstale og Rebekka Larsen sto for musikalsk innslag på kornett: «Ut Mot Havet». I tillegg fikk Nina en musikalsk gave fra De tre Musketerer, som hun danset til.

Utstillingen besto av et utvalg av kunstnerens arbeid fra 1979 og fram til i dag.

Besøkende: 390

Jubileumsutstilling med verk fra Svolvær Faste Galleri.

09.12- 18.12. Styret laget en variert utstilling fra egen samling. Vi hadde åpning torsdag 9. des, kl. 18.00. Dette var avslutningen på jubileumsåret, Fridjof Wangsvik med litt hjelp av Jon Berg holdt kåseri om Svolvær Kunstforenings historie og vi serverte kaffe og marsipankake.

Vi hadde fokus på formidlingssalg, på å presentere det vi har.

Besøkende: 136

Overrekkelse av skulpturgave til Vågan Kommune.

9. oktober ble Svolvær Kunstforenings gave til Vågan kommune sin skulpturpark på Langåsen avduket. Ordfører sto for avdukingen og takket for gaven, kunstforeningens leder sa litt om skulpturen og kunstneren, og grunn til at vi ønsket å bidra til parken. Kunstneren Rina Lindgren var til stede. Skulpturen har tittelen «Inn i Naturen». Vegard Sandbukt sto for et musikalsk innslag.

Samarbeid.

Vi har ikke hatt noen aktiviteter sammen med Historielaget i år, men er fremdeles åpen for det, først og fremst med å stille med lokale. Vi samarbeider med Våganavisa om månedens bilde. Per i dag er det Einar Bakke som velger ut og skriver om bildet. Vi bruker også Våganavisa når vi skal annonsere, og de trykker plakater til utstillingene våre.

Sosiale medier

Kunstforeningen er både på facebook og instagram. I tillegg har vi hjemmeside. Den driftes av Kjell Ove Storvik. Det vil si han legger ut det vi ber han om. I tillegg fotograferer han bilder foreningen kjøper til sitt faste galleri.

Utleie av bilder

Kystverket leier flere bilder, Vågan Kommune leier ett.

Æresmedlemsskap

Fridjof Wangsvik ble i år valgt til æresmedlem i Svolvær Kunstforening. Utnevnelsen fant sted på åpningen av sommerutstillingen

 

Oppsummering

Ingen utstillinger ble helt avlyst pga korona, men spesielt åpninger ble nok preget av at folk var forsiktige med større forsamlinger.

Ellers har høsten vært dominert av flyttesjau fra Sjømannsgata til Sentrumsgården. Det var et stort omfattende arbeid både med bilder og eiendeler, ikke minst bli kvitt pianoet- som måtte knuses. Nytt alarmsystem måtte på plass, et trådløst system denne gang som lettere kan flyttes på. I tillegg har vi brukt mye tid å rydde på plass, lage hyllesystem til samlingen og å utforme lokalet. Vi har nå et stort rom ledig som vi ønsker å leie ut som arbeidsrom til en kunstner. Vi har også fått en forespørsel om å ha yoga i lokalet, det har vi stilt oss positive til så sant det lar seg kombinere med utstillinger og arbeidet med montering.

Vi har fått på plass Arti Teq opphengssystem. Cetho eiendom har vært enestående med å tilrettelegge med lys og lyddemping samt montere opphengssystemet. Det som gjenstår av tilrettelegging i lokalet, er å få laget skillevegger.

Høsten ble også brukt til å få satt opp et utstillingsprogram til neste år. Malin laget en utlysning om utstillingsplass på FB, og det kom inn et stort antall søkere. Kunstnerisk råd foreslo en prioriteringsliste på ti kunstnere, og av de har vi laget et program for 2022 med seks av søkerne. Med en utstilling fra egen samling, står det sju utstillinger på planen for 2022.

 I forbindelse med å lage utstillinger for å vise vårt «Faste Galleri», har vi bedt Kjell Ove om å lage en oversikt på papir av alle bildene våre for blant annet å lette utvelgelsen til utstilling. Det har han gjort.

Styret har også jobbet en del med å få system på ting vi har i formidlingssalg, og å få presentert disse på en god og synlig måte. Blant annet har vi kjøpt inn to nye vogger, og vi har laget en krok til å henge opp bilder som er til salgs. Vi har fått inn en del keramikk fra Grethe Winther Svendsen.

Med det nye lokalet ble det naturlig å utvide åpningstidene. Dermed blir det større behov for vakter. Vi har fått noen medlemmer med på vaktlaget, men det hadde vært fint med flere.. Vi ønsker oss også flere både aktive og passive medlemmer.

Nå som mye praktisk arbeid er gjort, bør fokuset fremover være å tilrettelegge for utstillinger i nært samarbeid og forståelse med de respektive kunstnerne,- samt å arrangere utstillinger som blir godt besøkt og vekker kunstinteresse og begeistring hos publikum.

Til slutt vil jeg få takke styret for en utrettelig innsats i året som har gått, det har vært mye til dels tungt arbeid, men styret har stilt opp kveld etter kveld med entusiasme, kreativitet og stor arbeidskapasitet, - og stolthet og glede når ny utstilling var klar til åpning.

14.03.2022

Mette Engen

Svolvær Kunstforening

Leder

bottom of page