top of page

Månedens bilde

Et nytt bilde fra Svolvær Kunstforenings samling, Svolvær Faste Galleri, presenteres den første onsdagen i måneden i Våganavisa sammen med en presentasjon av kunstneren.

Lofotfisken eller skrei i olje

Månedens bilde september 2023

Serigrafi fra 1973 av
Dag A. Rødsand

Dag Arnljot Rødsand ble født i 1943 i Svolvær. Rødsand var en stor grafiker. Han lagde gjerne figurative skildringer av Nordlands natur med fjell og fjord, og naturdetaljer som skjell, planter eller fisker. Selv om det er figurativt preges motivene hans av en poesi og i noen tilfeller noe uhyggelig.

I 1970 var Rødsand ferdig med sin kunstnerutdannelse i USA og København. Han dro hjem til Svolvær sammen med sin svenske kone, grafikeren Yvonne Hjerting. De ønsket å skape et verksted der kunstnere og kunsthåndverkere fra andre deler av landet kunne komme og arbeide i kortere eller lengre tid. De tok kontakt med Vågan kommune og flere kunstnere i Svolvær, og i juni 1971 så Atelier Lofoten dagens lys. Atelier Lofoten ble starten på det som i dag er Svolvær kunstforening.


Kilder:
SNL
svolvarkunst.no/om-oss

Foto: Kjell Ove Storvik

_L1A0580.jpg

Vil du leie dette eller et annet av våre kunstverk?

Ta kontakt med oss på post@svolvarkunst.no

bottom of page