top of page

Søk utstillingsplass i Svolvær kunstforening

Svolvær Kunstforening arrangerer ca. syv utstillinger i året basert på invitasjoner og søknader.


Vi tar imot søknader hele året.


For å stille ut i hovedgalleriet må du være profesjonell kunstner. Det vil si at du har kunstutdanning, eller at du er medlem i en kunstnerorganisasjoner som NBK, FFF eller NK.


Søk gjerne flere kunstnere sammen og gjerne med ulike uttrykk/materialer.


Søknaden må inneholde:

 

  • Begrunnelse for hvorfor du vil stille ut hos oss

  • Kunstnerisk CV

  • Prosjektbeskrivelse / tekst om utstillingen

  • Bilder av det du ønsker å stille ut

Hele søknaden må samles i et PDF-dokument.


Søknaden sendes til post@svolvarkunst.no

 

Svolvær kunstforening er en frivillig forening. Vi stiller med:

  • Markedsføring

  • Monteringshjelp

  • Utstilllingsåpning

  • Fraktstøtte

Spørsmål kan sendes til post@svolvarkunst.no

bottom of page