© 2016-2020   SVOLVÆR KUNSTFORENING

Et nytt bilde fra Svolvær Kunstforenings samling, Svolvær Faste Galleri, presenteres den første onsdagen i måneden i Våganavisa sammen med en presentasjon av kunstneren.

Månedens bilde april 2020

Odd Helmersen

Odd Helmersen ble født i Svolvær 28. desember 1922. Han bodde også i Svolvær i store deler av livet, og døde her 9. november 2012.

Helmersen debuterte som maler med et par separatutstillinger i Svolvær rett etter 2. verdenskrig. Arbeidene var i akvarell og olje. Han hadde ingen formell utdannelse, men ble oppmuntret av Axel Revold til å fortsette å male. Derfor søkte Odd Helmersen utdannelse, først hos den svenske maleren Åke Corshammar i Båstad. Deretter hadde han et studieopphold i Paris i 1950, før han fortsatte sin utdannelse på Bjarne Engebrets malerskole i Oslo fra 1954 til 1955.

Helmersens motiver er for det meste hentet fra hjemstedet Svolvær Axel Revolds maleri har vært av grunnleggende betydning for hans formspråk. I sine senere arbeider konsentrerer han seg mer om lyset og er mer bevisst i bruk av de koloristiske muligheter.

Fra 1978 ble han innvilget Statens garantiinntekt for kunstnere. Helmersen har hatt en rekke separatutstillinger og vært med på kollektivutstillinger både i Norge og Sverige. H Odd Helmersen har også i kortere perioder arbeidet som formings- og tegnelærer.