Et nytt bilde fra Svolvær Kunstforenings samling, Svolvær Faste Galleri, presenteres den første onsdagen i måneden i Våganavisa sammen med en presentasjon av kunstneren.

Månedens bilde juli 2020

Hermann Bendixen

Månedens bilde i juli 2020

 

Herman Bendixen

 

FRA REINE

 

(Bilde nr. 9)

 

Herman Bendixen (1919 - 77) var født på Reine i Lofoten. Allerede fra 8-9 års alder tegnet og malte han flittig. I 1936 viste væreier Cato Sverdrup noen av hans bilder til Axel Revold, da professor ved Kunstakademiet i Oslo. Revold anbefalte Bendixen å satse på kunsten. Året etter begynte han på Statens Kunst- og Håndverksskole, og deretter gikk han i lære hos Revold i akademiet.

 

Ei vanskelig tid fulgte. Fiskersønnen følte seg ikke vel sammen med de selvsikre og verdensvante medstudentene og autoritetene. Han sa selv at han tvilte på sitt syn, og turde ikke gjøre motivene enkle nok. Først 40 år gammel våget han helt ut være seg selv i kunsten, og han utviklet et personlig, enkelt billedspråk. Han deltok på Høstutstillingen første gang i 1947.

 

Etter studiene bodde Bendixen noen år på Reine, fra 1947 i Asker og Oslo. I 1960 flyttet han inn i Bildende Kunstneres Styre sin kunstnerbolig i Asker. Her fant han ro og fornyelse. Bendixen utmerket seg særlig i sine landskapsbilder, og innen portrettkunsten. Han gjorde seg også bemerket som teatermaler og scenograf.

 

De siste 10-15 år av sitt liv reiste Bendixen til Lofoten og Reine nesten hver vinter for å male. Månedens bilde ble malt året før han døde.

© 2016-2020   SVOLVÆR KUNSTFORENING