© 2019  SVOLVÆR KUNSTFORENING

Et nytt bilde fra Svolvær Kunstforenings samling, Svolvær Faste Galleri, presenteres den første onsdagen i måneden i Våganavisa sammen med en presentasjon av kunstneren.

Månedens bilde november 2019

Yvonne Hjertling: "Kongstind og Lofotlandskap" 

Yvonne Hjerting: «Kongstind og Lofotlandskap.  Nr. 107.

Yvonne Hjerting ble født i Gøteborg 17. mars 1939. Hun har sin utdanning fra Valands kunsthøyskole i Gøteborg under Poul Ekelund fra 1958 til1961. Deretter studerte hun ved kunstakademiet i København fra 1961 til 1965 under Søren Hjorth Nielsen, Niels Lergaard og Richard Mortensen. Deretter var hun i perioder elev ved grafisk linje ved kunstakademiet i København fram til 1967.

I 1970 bosatte hun seg i Svolvær sammen med ektemannen og grafikeren Dag  Arnljot Rødsand. Sammen startet og drev de grafikkverkstedet Atelier Lofoten, senere Atelier Vaagan i Svolvær. De bidro begge til faglig og kunsnerisk inspirasjon i nord- norsk grafikkmiljø. Hjerting arbeidet i Atelier Lofoten i sju år. Det nordnorske fjell- og kystlandskapet inspirerte henne til sin personlige uttrykksform i ulike teknikker som; koldnål, etsing, akvatint og serigrafi.

I 1977 flyttet hun og ektemannen til Jeløya ved Moss. Da utvidet motivkretsen seg til å omfatte reiseminner, portretter, figurkomposisjoner og landskap, ofte med mennesker i. Hjertings bilder har ofte en fortellende eller dramatisk nerve, gjerne med en dobbelt bunn i et tilsynelatende hverdagslig motiv. 

Yvonne Hjerting har innehatt en rekke stillinger og verv i kunstorganisasjoner. Hun underviste i tre år ved Svolvær Gymnas i estetiske fag. Hun har deltatt i en rekke utstillinger, blant annet åtte ganger på Statens Høstutstilling. Hennes arbeid er kjøpt av ulike offentlig instanser både i Sverige og Norge, og hun er representert på Nasjonalgalleriet.