Et nytt bilde fra Svolvær Kunstforenings samling, Svolvær Faste Galleri, presenteres den første onsdagen i måneden i Våganavisa sammen med en presentasjon av kunstneren.

Månedens kunstner april 2021

John Anders Savio

"Landskap ved Svolvær"

Tresnitt

((Bilde 49))

 

Månedens kunstner i april

 

John Andreas Savio

 

«Landskap ved Svolvær» Tresnitt

FOTO: Kjell Ove Storvik

 

John Andreas Savio (1902 - 1938) kom fra Bugøyfjord ved Kirkenes. Han ble tidlig foreldreløs og vokste opp hos besteforeldrene. I middelskolen hadde han den kjente Isak Saba som lærer. Forfatteren og det kultiverte åndsmennesket fikk stor innflytelse på Savio. Som 18-åring dro han til Kristiania for å ta Examen artium, men fikk tuberkulose og måtte gjennomgå langvarig behandling og rekonvalesens.

 

Han hospiterte på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i årene 1921 til 1925. Han søkte aldri opptak på Kunstakademiet, selv om han ble tilbudt støtte til utdannelse der. Enkelte kilder sier også at han gikk i lære hos Axel Revold.

 

Savio er mest kjent for sine vel 150 ulike tresnitt, de fleste med motiv fra samisk hverdagsliv og gamle samiske anekdoter, i tillegg til bilder av nordnorske landskap. De fleste tresnittene er i sort/hvitt, men enkelte er også håndkolorert. Parallelt med tresnittene laget han tegninger, akvareller og oljemaleri.

 

Savio fikk ikke et kunstnerisk gjennombrudd mens han levde. Med en stadig mer presset økonomi ble mange av arbeidene brukt som pant for gjeld, og en god del av dem forsvant under krigen. Salg av tresnittene som hadde et opplag opp til 100, ble et viktig livsgrunnlag for kunstneren.

 

På begynnelsen av 1930-tallet reiste Savio rundt på Vestlandet og i Nord-Norge, Selv om han sjelden daterte trykkene sine, går man ut fra at månedens bilde og de øvrige motivene fra Svolvær stammer fra denne tiden.

 

Savio hadde få utstillinger, to i Tromsø og en i Paris. Til tross for liten anerkjennelse i sin samtid har John Savio med sin stolthet over sin samiske bakgrunn blitt en viktig inspirasjon for senere samiske kunstnere. Han regnes som den første same med kunstneriske ambisjoner ut over tradisjonell dekorasjon og illustrasjon.

 

I 1994 åpnet et eget Savio-museum i Kirkenes.

© 2016-2020   SVOLVÆR KUNSTFORENING